Dirigent

De koren Anna Capella en Gioia staan sinds 2009 jaar onder leiding van Marrion Dijkman .
Op enthousiaste wijze neemt zij de zangers mee op ontdekkingstocht langs de vele
prachtige liederen die er bestaan.

Marrion maakt al van jongs af aan muziek en is als dirigent autodidact.
Na een opleiding als docent moderne dans en dansexpressie, lesgeven in euritmie aan
beeldhouwers en het grootbrengen van een gezin, kwam ze in de zangwereld terecht.

Om zich te blijven ontwikkelen volgt ze workshops en koordirectie cursussen
(o.a. Kurt Thomas Cursus, Ward Swingle cursus) en weet ze ook via internet heel veel bij te leren.

Als het nodig is bewerkt ze de muziek, zodat het goed aansluit bij de mogelijkheden van haar koren.

Overdag is Marrion leidster op de buitenschoolse opvang van de vrije scholen in Zutphen.